Velkommen!

Etter hvert som e-samfunnet vokser fram, er det essensielt at elektronisk informasjon og elektroniske tjenester er tilgjengelige for flest mulig, uavhengig av data-utstyr, situasjoner og funksjonsevne.
Dette forutsetter kompetente IKT-fagfolk, som kan utvikle universelt tilgjengelige brukergrensesnitt. Videre vil e-samfunnet skape store utfordringer for IKT-infrastruktur og IKT-tjenester i vårt samfunn.

https://www.dwrl.utexas.edu/2016/11/17/universal-design-for-learning-what-is-it-and-why-should-you-care/

Programmet er også relevant for søkere med interesse for fremtidige studier på doktorgradsnivå.